pirmdiena, 2014. gada 14. aprīlis

5.Moz.4:24

Jo Tas Kungs, tavs Dievs, ir rijēja uguns, Viņš ir dusmīgs Dievs.