pirmdiena, 2014. gada 24. marts

Rom.5:20

Kur vairojies grēks, tur pārpārim vairojusies žēlastība,