ceturtdiena, 2014. gada 20. marts

Ps.65:6

Tu mums atbildi ar lieliem brīnumu darbiem Savā taisnībā, ak, Dievs, Tu mūsu pestītājs.