pirmdiena, 2014. gada 10. marts

Ps.118:17

Es nemiršu, bet dzīvošu un sludināšu Tā Kunga darbus.