svētdiena, 2014. gada 16. marts

Jes.65:1

Es esmu atklājies tiem, kas pēc Manis nejautāja, Mani atrod tie, kas Mani nemeklēja.