sestdiena, 2014. gada 8. marts

Jēk.5:16

Izsūdziet cits citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, ka topat dziedināti.