piektdiena, 2014. gada 14. marts

5.Moz.14:1

Jūs esat Tā Kunga, sava Dieva, bērni.