pirmdiena, 2014. gada 3. marts

1.Pēt.1:6

Tad jūs līksmosities, tagad, ja tas ir vajadzīgs, drusku noskumdināti dažādos pārbaudījumos.