ceturtdiena, 2014. gada 13. marts

1.Moz.1:3

Dievs sacīja: "Lai top gaisma." Un gaisma tapa.