piektdiena, 2014. gada 14. februāris

Jņ.16:13

Bet, kad nāks Viņš, Patiesības Gars, Tas jūs vadīs visā patiesībā.