ceturtdiena, 2014. gada 6. februāris

Jēk.2:8

Ja vien jūs pildāt ķēnišķīgo likumu pēc rakstiem: tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu, - tad jūs darāt labi.