ceturtdiena, 2014. gada 2. janvāris

Rom.5:5

Cerība nepamet kaunā, jo mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar Svēto Garu, kas mums dots.