svētdiena, 2014. gada 5. janvāris

Ps.54:6

Redzi, Dievs ir mans palīgs, Tas Kungs ir tas, kas uztur manu dvēseli!