piektdiena, 2014. gada 10. janvāris

Ps.103:13

Kā tēvs apžēlojas par bērniem, tā Tas Kungs apžēlojas par tiem, kas Viņu bīstas.