pirmdiena, 2014. gada 20. janvāris

Jes.42:1

Es liku Savu Garu uz viņu, lai viņš nes tautām taisnību.