ceturtdiena, 2014. gada 30. janvāris

Dan.2:21

Viņš liek mainīties laikiem un dzīvei, Viņš atceļ un ieceļ ķēniņus.