svētdiena, 2014. gada 12. janvāris

Ap.d.10:45

Ticīgie apgraizītie, kas Pēterim bija līdzi, izbijās, ka Svētā Gara dāvana bija izlieta arī pār pagāniem.