piektdiena, 2014. gada 3. janvāris

1.Kor.14:12

Tā kā jums ir tieksmes pēc garīgajām dāvanām, tad rūpējieties, ka esat bagāti ar dāvanām, ar kurām varat celt draudzi.