ceturtdiena, 2013. gada 5. decembris

Ps.66:20

Lai slavēts Dievs, kas nav atsacījies paklausīt manu lūgšanu, nedz novērsis Savu žēlastību no manis!