svētdiena, 2013. gada 22. decembris

Ps.19:8

Tā Kunga likumi ir pilnīgi un atspirdzina dvēseli.