svētdiena, 2013. gada 8. decembris

2.Moz.23:25

Tev būs kalpot Tam Kungam, savam Dievam, tad Viņš svētīs tavu maizi un tavu ūdeni.