svētdiena, 2013. gada 3. novembris

Rom.10:4

Bauslības gals ir Kristus; Viņā iegūst taisnību ikviens, kas tic.