pirmdiena, 2013. gada 11. novembris

Lk.6:21

Svētīgi jūs, kas tagad raudat, jo jūs smiesities!