piektdiena, 2013. gada 1. novembris

Jes.14:27

Kad Tas Kungs Cebaots ko nolēmis, kas to var grozīt? Un, kad Viņa roka izstiepta, kas to var pavērst citādāk?