pirmdiena, 2013. gada 25. novembris

Ebr.4:14

Mums ir liels augstais priesteris, kas izgājis caur debesīm, Jēzus, Dieva Dēls, tad turēsimies pie Viņa apliecināšanas.