piektdiena, 2013. gada 22. novembris

Ebr.13:4

Laulība lai ir visiem godā.