otrdiena, 2013. gada 12. novembris

Ap.d.1:8

Jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsit Mani liecinieki.