svētdiena, 2013. gada 24. novembris

2.Moz.33:11

Tas Kungs runāja ar Mozu vaigu vaigā, kā kāds sarunājas ar savu draugu.