trešdiena, 2013. gada 9. oktobris

Kol.3:13

Mūsu Kungs jums piedevis, piedodiet arī jūs.