svētdiena, 2013. gada 6. oktobris

1.Moz.28:15

Redzi, Es esmu ar tevi, un Es tevi pasargāšu it visur, kur tu ej.