trešdiena, 2013. gada 23. oktobris

1.Moz.18:27

Es esmu uzdrošinājies runāt ar savu Kungu, lai gan es esmu pīšļi un pelni.