svētdiena, 2013. gada 15. septembris

Ps.81:14

Kaut jel Mana tauta klausītu Mani!