pirmdiena, 2013. gada 9. septembris

Jer.50:5

Nāciet, pievienojieties Tam Kungam mūžīgā, nekad neaizmirstamā derībā!