piektdiena, 2013. gada 20. septembris

Hoz.14:6

Es būšu Israēlam kā rasa, lai viņš ziedētu kā lilija.