svētdiena, 2013. gada 22. septembris

2.Moz.20:9-10

Sešas dienas tev būs strādāt un padarīt visus savus darbus. Bet septītā diena ir sabats Tam Kungam, tavam Dievam, tad nebūs tev nekādu darbu darīt.