trešdiena, 2013. gada 18. septembris

1.Tes.5:8

Mēs, kas piederam dienai, būsim skaidrā prātā! Tērpsimies ticības un mīlestības bruņās un uzliksim pestīšanas cerības bruņu cepuri!