svētdiena, 2013. gada 25. augusts

Ps.98:9

Viņš nāk tiesāt zemi. Viņš tiesās pasauli pēc likuma un tautas taisnībā.