pirmdiena, 2013. gada 5. augusts

Ps.86:9

Visas tautas, Kungs, ko Tu esi radījis, nāks un zemosies Tavā priekšā un godās Tavu Vārdu.