pirmdiena, 2013. gada 19. augusts

Ps.86:11

Māci man, Kungs, Tavu ceļu, lai es staigāju Tavā patiesībā.