trešdiena, 2013. gada 14. augusts

Ps.125:2

Kā ap Jeruzālemi ir visapkārt kalni, tā ir Tas Kungs ap Savu tautu no šā laika mūžīgi.