svētdiena, 2013. gada 18. augusts

Ps.106:2

Kas var izteikt Tā Kunga varenos darbus un pienācīgi paust visu Viņa teicamo veikumu slavu?