piektdiena, 2013. gada 16. augusts

Mal.3:1

Redzi, Es sūtīšu Savu sūtni, kam būs sataisīt Manu ceļu Manā priekšā.