pirmdiena, 2013. gada 12. augusts

Jņ.1:1, 3

Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. .. Caur Viņu viss ir radies, un bez Viņa nekas nav radies, kas ir.