svētdiena, 2013. gada 4. augusts

Jes.43:5

Nebīsties, jo Es esmu ar tevi!