piektdiena, 2013. gada 2. augusts

Jes.27:3

Es, Tas Kungs, esmu tā sargs, Es slacinu to vienumēr. Lai neviens to neaizskartu, Es to sargāju dienu un nakti.