ceturtdiena, 2013. gada 29. augusts

5.Moz.28:12

Tas Kungs tev atvērs Savu labumu krātuvi, debesis, lai dotu savā laikā lietu tavai zemei un svētītu visu tavu roku darbu.