trešdiena, 2013. gada 17. jūlijs

Rom.2:13

Nevis bauslības klausītāji ir taisnoti Dieva priekšā, bet bauslības darītāji tiks atzīti par taisnotiem.