svētdiena, 2013. gada 7. jūlijs

Ps.19:9

Tā Kunga bauslis ir skaidrs, tas apskaidro acis.