svētdiena, 2013. gada 21. jūlijs

Ps.146:9

Tas Kungs pasargā svešiniekus un bāreņus un uztur atraitnes.