ceturtdiena, 2013. gada 4. jūlijs

Mal.3:2

Bet kas varēs izturēt Viņa atnākšanas dienu, un kas varēs pastāvēt, kad Viņš ieradīsies?